Information

Information & Villkor

Kurs i TIPPA instrument (Distanskurs)

Uppföljnings tillfälle

För dig som inte är utbildad i TIPPA - instrumentet och önskar erhålla utbildning


Distansutbildningens upplägg är en heldag med teori och en halvdags uppföljning ca 6-8 veckor efter heldagsutbildningen (aktuella datum vg se AKTUELLA KURSER.


Mellan teoridagen och uppföljningsdagen förväntas deltagarna att utföra bedömningar i enlighet med TIPPA manualen ute på den egna klinik/verksamheten (VIKTIGT).


Utbildningen sker via plattformen Teams, (kurslänk bifogas via mail/altn inbjudan) någon vecka innan kursstart.


Certifikat utfärdas efter fullgången kurs dvs. obligatoriskt deltagande båda dagarna.


Heldagsutbildningen brukar börja ca 8.30 och pågå till ca 16.30


Uppföljningstillällena 8.30-12.30 altn 9.00-13.00


Kurskostnad exkl. moms 6200 kr (manual ingår)


Vid anmälan skickas mer detaljerad information via mail, och kursmaterialet/TIPPA manualen skickas när betalning inkommit till verksamheten.


* Observera att i kurskostnaden gäller aktuella datum för specifik kurs och det innefattar ej extra uppföljnings tillfällen, om ex. ytterligare uppföljningstillfälle blir aktuell tillkommer en kostnad för extra halvdag för de deltagare som det gäller och faktureras separat (760 kr exkl moms). 


Vill du säkerhetsställa vid anmälan ett extra tillfälle, så läggs en extra avgift på kurskostnaden (460 kr exkl. moms) Ange då detta vid anmälan.


Vid förhinder att delta i heldagskurs erbjuds deltagande i annan tillgänglig kurs (ej fullbokade) med medföljande uppföljning. Alternativt överlåta till annan deltagare, deltagarbyte ombesörjs inte av T-Courses utan av köparen/beställaren själv.


Läs även allmän information kurser samt Övrig information längre ned på sidan.  


 *vid anmälan godkänner ni ovanstående, villkor för deltagande i kursen.


För anmälan var god se AKTUELLA KURSER


Allmän information Kurser

Samtliga workshops och uppföljningar som anordnas via T - Courses AB kommer att vara per distans om inte annat anges framöver. 


Givetvis kan man fortfarande ansöka om offert för att erhålla utbildning på plats i sin verksamhet om så önskas detta sker enklast via formuläretKONTAKT SIDAN


Observera att i rådande omständigheter måste verksamheten kunna säkerhetsställa att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. 


Samtliga uppföljningar sker per distans, via plattformen teams (kurslänk skickas via inbjudan/mail senast 1 vecka innan uppföljning)


Om T- courses inte kan fullfölja sina uppdrag pga sjukdom eller andra oförutsedda händelser, erbjuds nya tillfällen i första hand, men även om så önskas full återbetalning av kursavgiften.Samtliga anmälningar till kurserna är bindande.
För dig som gått heldags kurs men inte kunnat delta i uppföljningstillället, och önskar erhålla ditt certifikat. Om inget annat anges, förs tillfället per distans. 


Ange datum för heldagskursen, maila sedan in profil och frågeställningar minst 48 timmar innan tillfället. 


Tider för kurs brukar vara  8.30-12.30 altn 9.00-13.00 på förmiddagen, eftermiddagen 12.30 - 16.30 


Kostnad exkl. moms 760 kr


Vid anmälan skickas mer detaljerad information via mail.


* Observera vid förhinder att deltaga, erbjuds deltagaren i första hand att delta vid nästa fristående uppföljningstillfälle. Minimum 4 deltagare.


Läs även allmän information kurser samt Övrig information längre ned på sidan.


*vid anmälan godkänner ni ovanstående, villkor för deltagande i kursen.För anmälan var god se AKTUELLA KURSERWorkhops

För dig som tidigare gått utbildningen och  utför TIPPA! Om inget annat anges förs workshopen per distans.


Maila gärna in önskemål och frågeställningar ev. profil så skräddarsyr vi workshopen för er deltagare, minst 48h innan aktuellt kurstillfälle skall detta inkommit till verksamheten/kursledaren.


Ange när ni gått kursen tidigare och hur ofta ni använder TIPPA instrumentet.


Kostnad exkl. moms 760 kr


Vid anmälan skickas mer detaljerad information via mail.


* Observera vid förhinder att deltaga, erbjuds deltagaren i första hand att delta vid nästa Workshop


Läs även allmän information kurser samt Övrig information längre ned på sidan.


*vid anmälan godkänner ni ovanstående, villkor för deltagande i kursen.


För anmälan använd gärna formuläret på AKTUELLA KURSER


Altnerativt om ni önskar upphandla en uppföljning/workshop för era tidigare deltagare använd formuläret på

KONTAKT SIDAN Övrig information

All kommunikation sker om inget annat anges via mail. 

           kontakt@tippa-info.se2018   Mapping a measure of physical ability for persons with long-term musculoskeletal pain to the ICF and ICF Core Sets

            European Journal of Public Health, 1-5


2015   Fysisk förmåga och smärtintensitet hos patienter med långvarig smärta före och efter ett smärthanteringsprogram

           – en pilotstudie i Örebro, en magisterexamen 15 poäng.  Författare: Björn Rundqvist, leg. sjukgymnast.
2012 Advances in Physiotherapy,2012;14:97-106              

         (from Jan 2013 namnbyte till European Journal of Physiotherapy)


2004 Nordisk Fysioterapi. 2004;8:74-83

Artiklar & studier om TIPPA