Information

Information & Villkor

Workshop


För dig som tidigare gått utbildningen och  utför TIPPA! Om inget annat anges förs workshopen per distans.


Maila gärna in önskemål och frågeställningar ev. profil så skräddarsyr vi workshopen för er deltagare, minst 48h innan aktuellt kurstillfälle skall detta inkommit till verksamheten/kursledaren.


Ange när ni gått kursen tidigare och hur ofta ni använder TIPPA instrumentet.


Kostnad exkl. moms 1875 kr


Vid anmälan skickas mer detaljerad information via mail.


* Observera vid förhinder att deltaga, erbjuds deltagaren i första hand att delta vid nästa Workshop


Läs även *tänk på,ytterligare information/villkor längre ned på sidan.


För anmälan använd formuläret på AKTUELLA KURSER


Altnerativt om ni önskar upphandla en uppföljning/workshop för era tidigare deltagare använd formuläret på

KONTAKT SIDAN Uppföljnings tillfälle


För dig som gått heldags kurs men inte kunnat delta i uppföljningstillället, och önskar erhålla ditt certifikat. Om inget annat anges, förs tillfället per distans. 


Ange datum för heldagskursen, maila sedan in profil och frågeställningar minst 48 timmar innan tillfället. 


Tider för kurs brukar vara  8.30-12.30 altn 12.30 - 16.30 


Kostnad exkl. moms 960 kr


Vid anmälan skickas mer detaljerad information via mail.


* Observera vid förhinder att deltaga, erbjuds deltagaren i första hand att delta vid nästa fristående uppföljningstillfälle. Minimum 4 deltagare.


Läs även *tänk på,ytterligare information/villkor längre ned på sidan.För anmälan var god se AKTUELLA KURSERDistans kurser


För dig som inte är utbildad i TIPPA - instrumentet och önskar erhålla utbildning


Distanskursens upplägg är en heldag med teori och en halvdags uppföljning ca 6-8 veckor efter heldagsutbildningen (aktuella datum vg se AKTUELLA KURSER.


Mellan teoridagen och uppföljningsdagen förväntas deltagarna att utföra bedömningar i enlighet med TIPPA manualen ute på den egna klinik/verksamheten (VIKTIGT) den praktiska biten är en stor del i utbildningen.


Utbildningen sker via plattformen Teams, (kurslänk bifogas via mail/altn inbjudan) någon vecka innan kursstart.


Certifikat utfärdas efter fullgången kurs dvs. obligatoriskt deltagande båda dagarna.


Heldagsutbildningen brukar börja ca 8.30 och pågå till ca 16.30


Uppföljningstillällena 8.30-12.30 altn 12.30 - 16.30


Kurskostnad exkl. moms 6500 kr (manual ingår)


Vid anmälan skickas mer detaljerad information via mail, och kursmaterialet/TIPPA manualen skickas per post.


Läs även *tänk på,ytterligare information/villkor längre ned på sidan.


Verksamhetsförlagd


Kursens upplägg är en heldags utbildning med både teori och praktik, samt en halvdags uppföljning per distans.


Mellan teoridagen och uppföljningsdagen förväntas deltagarna att utföra bedömningar i enlighet med TIPPA manualen ute på den egna kliniken/verksamheten (VIKTIGT).


Certifikat utfärdas efter fullgången kurs dvs. obligatoriskt deltagande båda dagarna.


Heldagsutbildningen brukar börja ca 8.15 och pågår till ca 16.30


Uppföljningstillällena sker per distans via plattformen Teams, 8.30-12.30 altn 12.30 - 16.30 (kurslänk bifogas via mail/altn inbjudan)någon vecka innan kursstart


Kurskostnad exkl. moms 7200 kr 


i kostnaden ingår manual, fm/efm fika, frukt och lunch.


Läs även *tänk på,ytterligare information/villkor längre ned på sidan.


Lokalisation kurslokal:

Kursen hålls på Sandsborgsvägen 52, 122 33 i Enskede, ca 250 meter promenad från T-bana Skogskyrkogården. 14 minuter från T-centralen med gröna linjen nr 18 mot Farsta Strand. Det går även buss, busshållplats Skogskyrkogården.*Tänk på, ytterligare information och villkor 


att i samtliga kurskostnader gäller aktuella datum för specifik kurs och det innefattar ej extra uppföljnings tillfällen, om ex. ytterligare uppföljningstillfälle blir aktuell tillkommer en kostnad för extra halvdag för de deltagare som det gäller och faktureras separat (960 kr exkl moms). 


Vill du säkerhetsställa vid anmälan ett extra tillfälle, så läggs en extra avgift på kurskostnaden (460 kr exkl. moms) Ange då detta vid anmälan.


Vid förhinder att delta i heldagskurs erbjuds deltagande i annan tillgänglig kurs (ej fullbokade) med medföljande uppföljning. Alternativt överlåta till annan deltagare, deltagarbyte ombesörjs inte av T-Courses utan av köparen/beställaren själv.


Om T- courses inte kan fullfölja sina uppdrag pga sjukdom eller andra oförutsedda händelser, erbjuds nya tillfällen i första hand, men även om så önskas full återbetalning av kursavgiften.


Verksamhetsförlagda kurser startar upp vid minst antal deltagare 4 personer (om kursen sker i T- Courses lokaler, i övrigt 6 deltagare)


Samtliga workshops och uppföljningar sker per distans om inget annat har förhandlats fram via offert. Önskar man en offert för att erhålla utbildning på plats i sin verksamhet altn lokal som tillhanda hålls av T - Courses (Stockholm, Enskede) sker detta via formuläret på KONTAKT SIDAN


Samtliga anmälningar till kurserna är bindande. *vid en anmälan godkänner ni ovanstående villkor för deltagande i kursen.


    För anmälan var god se AKTUELLA KURSER


2018   Mapping a measure of physical ability for persons with long-term musculoskeletal pain to the ICF and ICF Core Sets

            European Journal of Public Health, 1-5


2015   Fysisk förmåga och smärtintensitet hos patienter med långvarig smärta före och efter ett smärthanteringsprogram

           – en pilotstudie i Örebro, en magisterexamen 15 poäng.  Författare: Björn Rundqvist, leg. sjukgymnast.
2012 Advances in Physiotherapy,2012;14:97-106              

         (from Jan 2013 namnbyte till European Journal of Physiotherapy)


2004 Nordisk Fysioterapi. 2004;8:74-83

Artiklar & studier om TIPPA